تبدیل ۲ کانال High Level

برخی از دستگاه‌ها و واحدهای صوتی خودرو، مانند رادیو پخش‌ها، نویسنده‌های سیستم و بلندگوها، سیگنال صوتی با سطح ولتاژ بالا را تولید می‌کنند که به عنوان سیگنال High Level شناخته می‌شود. این سطح ولتاژ بالا مناسب برای اتصال بلندگوها است اما برای اتصال به ورودی استریو، به یک تبدیل کارایی بالا نیاز است. به این ترتیب، برای اتصال دستگاه‌ها یا واحدهای صوتی با سیگنال High Level به ورودی‌های استریویی با سیگنال Low Level، نیاز به تبدیل ۲ کانال High Level وجود دارد. این تبدیل‌کننده از سیگنال صوتی با سطح ولتاژ بالا استفاده می‌کند و آن را به سیگنال با سطح ولتاژ پایین تبدیل می‌کند تا به دستگاه‌های استریویی که از سیگنال Low Level پشتیبانی می‌کنند، وصل شود.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش یک نتیجه